Syvänmeren (syvänmeren) jättiläismäisyys osoittaa luonnonvalinnan roolin evoluution ja eloonjäämisen edistäjänä erityisesti ympäristössä, jolle ovat ominaisia haastavat olosuhteet ja rajalliset resurssit. Evoluutio pyrkii valitsemaan tehokkaimmat sopeutumismuodot, jotka takaavat eläimille parhaat selviytymismahdollisuudet. Evoluutio valitsee suurten tai pienten eläinten eloonjäämiseksi parhaiten sopeutuneen ruumiinkoon.Vaikka syvänmeren jättiläismäisyyden taustalla olevasta tieteestä on käyty paljon keskustelua ja se on usein kiistanalaista, sillä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten maailmaan; uskotaan, että ilmastonmuutoksella voi olla suurempi vaikutus meren asukkaisiin kuin millään muulla eläinpopulaatiolla. Kun kylmemmät valtameret lämpenevät, lämpötilan, hapen saannin ja sen tasapaino, mitä organismeja ja mitäJa jättiläiset, jotka ovat niin riippuvaisia tästä hienosta tasapainosta, voivat olla ensimmäisiä, jotka menettävät tasapainonsa.

Graham Williams

Tekijä Graham Williams