Tuhansien vuosien ajan Eufrat-joki on ollut elintärkeä elämän ja ravinnon lähde Lähi-idän ihmisille. Viime aikoina joki on kuitenkin hitaasti hupenemaan päin, mikä on aiheuttanut huolta ja ahdistusta niille, jotka ovat riippuvaisia siitä. Mutta järkyttävä käänne tapahtumissa on, että Eufrat-joki on viimein kuivunut, paljastaen jotakin, mikä on ollut piilossa vuosisatoja. Haluatko tietää lisää?Mennään suoraan videon pariin!

Turkki, Syyria, Irak ja Saudi-Arabia kuuluvat niihin nykypäivän valtioihin, jotka sijaitsevat Eufrat-joen valuma-alueella. Turkin itäisillä ylängöillä loppukeväällä ja alkukesästä tapahtuva lumen sulaminen aiheuttaa noin 90 prosenttia valuma-alueelta tulevasta valumasta. Nämä ylängöt sijaitsevat Turkin kaakkoisosassa. Tällöin tulvatasot ovat useinkorkeimmillaan koko joen pituudelta.

Graham Williams

Tekijä Graham Williams